Útfelújítások az Erzsébet Terv keretében

Az elmúlt évek gyakorlatát folytatva Erzsébetváros önkormányzata ebben az évben is jelentős útfelújításokat végez, ezzel is elősegítve a kerületben élők közlekedési, parkolási feltételeinek javítását. Idén a Fővárosi Vízművekkel együttműködve kerül sor az Akácfa utca teljes, illetve a Dob utca Kazinczy utca–Erzsébet körút közötti szakaszának felújítására.

A Fővárosi Vízművek április, május és június hónapokban kicserélte az érintett utcákban található közel 100 éves ivóvízvezetékeket, szerelvényeket, valamint a házi bekötő vezetékeket is. A felújítás során a régi öntöttvas vezetékeket a gerincvezetékek esetében gömbgrafitos öntöttvas csőre, a bekötő vezetékeket pedig kemény polietilén anyagú csővezetékekre cserélték. A felújításnak köszönhetően az ivóvízvezetékek a következő évtizedekben megbízhatóan fogják szolgálni Erzsébetváros vízellátását.

A közműfelújítást követően az utak rekonstrukcióját szakaszosan végzik, hogy a közlekedésben a lehető legkisebb fennakadást okozzák a munkálatok.

Elsőként az Akácfa utca Dob utca–Király utca közötti szakaszának felújítása kezdődött meg június közepén.

A rendkívüli módon elhasználódott bazalt nagykockaköves (macskaköves) út elbontását követően új pályaszerkezet készül, kétrétegű aszfalterítéssel. Az utcaszakaszon bazalt kockaköves járdaszegély volt korábban, ennek elbontása után gránit belvárosi útszegélyt építenek, hasonlóan a korábbi évek útfelújítási gyakorlatához. A járda felújítása során a meglévő öntött aszfaltburkolat elbontását követően a járdában található szerelvények szükséges cseréje, illetve szintbe helyezése után új aszfalt járdaburkolat készül. Az utca forgalmi rendje nem változik, egyedül az útkereszteződésekben található szegélyívek korrekciója fog megtörténni, így segítve a közlekedést. A gyalogátkelőhelyeken a látássérült emberek közlekedését elősegítő burkolatot helyeznek el.

Az Akácfa utca említett szakaszát érintő munkálatokat követően indult a Dob utca Csányi utca–Erzsébet körút közötti részének felújítása. Ezen a szakaszon a Fővárosi Vízművek idei és a FŐGÁZ tavalyi közműrekonstrukcióját követően a pályaszerkezetet megerősítik, ezt követően pedig az úttestet újraaszfaltozzák.

A járdaszegély kialakításakor a meglévő gránit szegélyköveket – a kibontásukat követően – visszaépítik. Hasonlóan az Akácfa utcához, a meglévő öntött aszfaltburkolat elbontását követően a közműszerelvényeket cserélik, illetve szintbe helyezik, majd újraaszfaltozzák a járdát. A felújítás során külön figyelmet fordítanak a nagy oldalesésű (úttest felé erősen lejtő) járdaszakaszok korrekciójára, ami főképp a téli gyalogos közlekedést fogja biztonságosabbá tenni.

A felújítások során a félpályás közlekedést a kivitelező folyamatosan biztosítja, kivételt egyedül az útpálya aszfaltozása fog jelenteni, várhatóan egynapos időtartamra lezárják ezt a szakaszt, azonban az utcában található épületek kétirányú megközelítése ekkor is biztosítva lesz. A Dob utca Kazinczy utca–Csányi utca közötti szakaszának felújítását két ütemben végzik. Az utca ezen részén júniusban kezdődött meg egy társasház építése, és az építési forgalom által jelentett útterhelés miatt döntöttek a kétütemű felújítás mellett. Idén a járdákat rekonstruálják a Dob utca másik szakaszánál bemutatott műszaki tartalommal, kiegészítve azzal, hogy a munkálatok során átépítik a szegélyeket a Klauzál térnél, megoldva így a Dob utca felőli fák gyökérzete által az elmúlt évtizedekben okozott problémákat. Az úttest megújítását 2018-ban végzik majd el, az építkezés befejezése után. Az Akácfa utca Rákóczi út–Wesselényi utca és a Wesselényi utca–Dob utca közötti szakaszainak modernizációja ez év szeptemberének végéig befejeződik. Az útfelújításokat itt is a korábbiakban már bemutatott műszaki megoldásokkal végzik majd.

Az utcafelújítások során tapasztalható kényelmetlenségekért ezúton is kérjük a lakók és a közlekedők szíves türelmét és megértését. Bízunk abban, hogy a felújított utak és járdák mindenki örömére fognak szolgálni!