Újjáépül a közpark a kerület szívében

2016. szeptember 1-jén Vattamány Zsolt polgármester látogatást tett a Dob utca 37. szám mögötti területen az ún. „15- ös tömb” rekultivációs munkálatait nézte meg. A helyszíni szemlén a projekt és a Városgazdálkodási Iroda vezetője kalauzolta, és tájékoztatta az eddig elvégzett munkákról, illetve a szakmai érdekességekről.

A korábbi helyszíni feltárások, irattári kutatások, illetve visszaemlékezések alapján feltételezhetően kilenc lakóépület helyezkedett el ezen a területen, amelyek elbontására az 1960-as évektől 1989-ig került sor. Az épületbontások során az alápincézett épületeknek csak a földfelszín feletti részeit bontották le, a pincéket az épülettörmelékkel tömedékelték, illetve volt olyan épület is, amelynek pincéjét nem szüntették meg, csak törmeléket hordtak rá. A szakszerűtlenül tömedékelt pincék okozta süllyedések miatt az elmúlt évtizedekben a sportpálya tönkrement, a zöldterületen és a térkővel burkolt felületeken is jelentős beszakadások alakultak ki. Az el nem bontott pince pedig a ráhordott törmelék miatt balesetveszélyessé vált.

2016. augusztus 2-án kezdődtek meg a munkálatok, első lépésként a szabadon nőtt aljnövényzet eltávolításával. Az elhasználódott és amortizálódott vasbeton szabadidős és sporteszközök bontását követően megkezdődtek a talajfeltárások, és a törmelékkel szennyezett talaj kitermelése, elszállítása, valamint a megtisztított terület feltöltése.

A legnagyobb szakmai kihívást a Wesselényi utca 22‒24. szám alatti épülettömb belső részén korábban el nem bontott pincerészek feltárása, majd bontása jelentette.

A födémszerkezetek elbontásánál a meglévő, használatban álló udvari pincerész és a födémre korábban ültetett fák megóvása jelentette a fő feladatot.

A meglévő növényzet megóvására az önkormányzat a projekt kezdetétől kiemelt figyelmet fordít. A födémszerkezet bontása során két fát a telek területén belül átültettek, folyamatos utógondozással. Három fát korábban szintén kritikus helyre telepítettek, azonban sikerült a munkavégzés idejére ezeket cölöpök és kikötőszerkezetek segítségével stabilizálni. A födémeket elbontották, az érintett pincerészt pedig egy fa kedvezőtlen élőhelye miatt injektálással szüntették meg, így lehetett a fát megóvni. A pincerész elbontása után a használatban lévő pincék oldalfalának a szigetelését is elvégezte a kivitelező.

A következő hetekben folytatódik a területen található épületalaptestek, pincék elbontása és a kitermelt törmelék helyének feltöltése.

A közpark újjáépítésének tervezését a szomszédos lakók véleményének figyelembe vételével végzik majd.

A munkálatok augusztus 2-án kezdődtek
Figyelnek a meglévő növények megóvására