Két és fél milliós óvoda- és iskolafejlesztés

Az Erzsébet Terv keretében megvalósuló intézményfejlesztés során Erzsébetvárosban 7 óvoda és 3 iskola részesült anyagi- és eszköztámogatásban. Az önkormányzat az év elején minden intézménytől bekért egy listát, melynek tartalmaznia kellett az összes eszközigényt, illetve szükséges felújítást.

A városvezetés a beérkezett adatok alapján ütemezte az igények teljesítését, és az I. ütem sikeresen megvalósult. A Nefelejcs, a Magonc, a Kópévár, a Dob, a Csicsergő, a Brunszvik és a Bóbita Óvoda, valamint az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola, a Baross Gábor Általános Iskola és az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium az I. ütemben összesen 2,5 millió forint önkormányzati támogatásban részesült.

Móri Árpádné, az Alsóerdősori iskola igazgatója újságunknak elmondta, hogy a gyerekek nagyon örültek a kosárpalánknak, hiszen így nemcsak testnevelés órán, de utána is bármikor tudnak kosárlabdázni.

Molnár Lászlóné, a Nefelejcs Óvoda vezető-helyettese elmondta, hogy számukra az önkormányzati támogatás nagy segítség volt, mert a felkínált összegből mindent meg tudtak valósítani, amit szerettek volna. A nyári szünidő alatt zajlott a felújítás, amely során kicserélték a burkolatokat, járólapokat, vizesblokkokat, kifestettek és az óvoda egész udvara is megújult. Nemcsak az óvoda dolgozói, de az óvodába járó gyerekek és szüleik is nagyon örültek, hiszen a szünidő befejeztével egy új és szép környezet várt mindenkit. Külön megköszönték az önkormányzatnak, hogy az óvodafejlesztést úgy tudták megoldani, hogy az óvoda működését nem befolyásolta, mert a nyári szünetre esett.

A felújítások II. ütemével egyidejűleg megkezdődnek a bölcsődei fejlesztések is, melyek igényeinek felmérése már megkezdődött.

121108Alsoerdosor_kosarpalank0005-negyedelt
121108BobitaOvoda_fejlesztoeszkoz0001-negyedelt
121108MagoncOvoda_fejlesztoeszkoz0006-negyedelt