Teljes megújuláson esett át az iskola

A Dob utcában lévő kéttannyelvű iskolára eddig is kivételes figyelem irányult remek tanár- és diákgárdája miatt, most azonban az intézmény különlegesen szép épülete is nagy renováláson esett át az önkormányzat jóvoltából. A szép szecessziós ház felújítását komoly tervezőmunka előzte meg.

A Dob utca 85. szám alatt található Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Iskola épületének felújítása Erzsébetváros önkormányzatának 2016-os tervei között szerepelt. A Hegedűs Ármin tervei alapján 1905–1906-ban megépült iskola Lechner Ödön szecessziós stílusát követő építészeti stílusban készült. Az elmúlt 110 évben csak kisebb léptékű, részleges felújításokat végeztek, főképp a második világháborús károk javításához kapcsolódóan.

A felújítási munkák megtervezése során a rendelkezésre álló költségvetési forrásokat a műszakilag szükséges és az oktatás minőségét javító feladatok között osztották meg. A renoválás során az épület Róth Miksa által készített mozaikbetétes utcai és belső udvari homlokzatának teljes rekontrukcióját végezték el, valamint a tetőszerkezeteket újították meg. Az épület valamennyi vizesblokkja esetében teljes felújításra volt szükség, ennek során nemcsak a hidegburkolatokat és a szanitereket, hanem az épületgépészeti vezetékeket is kicserélték, illetve energiatakarékos eszközöket építettek be, így víztakarékos betéttel ellátott csaptelepeket, valamint vízmentes piszoárokat telepítettek a mellékhelyiségekbe.

Dob Suli
Képgaléria

A folyosókon az elöregedett, sérült falburkolatok helyett új hidegburkolat készült. A folyosói és tantermi, diákok által használt beépített szekrények helyett új, esztétikus szekrényeket állítottak fel. Minden tanteremben a mosdósarkot, illetve több tanteremben a melegburkolatokat is felújították. A sportburkolatot kicserélték az iskola 3. emeleti tornatermében, amelynek falait és mennyezetét is felújították. A tornateremhez kapcsolódó öltözők, zuhanyzók teljes renoválását is elvégezték.

A modernizáció során az iskola tantestülete, a diákok és szüleik, a kivitelezők és az önkormányzat példaértékű együttműködést tanúsított, amely nagyban elősegítette a munkálatok elvégzését.


Az intézmény története

Az iskola elődje községi elemiként 1890-ben kezdte meg működését a Dob utca 95. szám alatt. A régi épület csakhamar szűknek bizonyult, így Székely János igazgató javaslatára a Főváros tervpályázatot hirdetett a Dob utca 85. szám alatti 300 öles telken egy új iskola felépítésére. Hegedűs Ármin építészmérnök tervei alapján 1905 őszén indult el az építkezés. 1906. október 14-én Bárczy István főpolgármester jelenlétében akkor – és még most is – a főváros legszebb iskoláinak egyikét avatták fel.

A szecessziós stílusú épület külső és belső díszei, funkcionális elrendezése messzemenően figyelembe vette a gyerekek egészségi, esztétikai és kényelmi szempontjait.

Az új iskolában különváltan tanultak a lányok és a fiúk Székely János, illetve Czike Ferenc vezetésével. A 621 diákot 10 osztályban helyezték el, képzésükről 20 tanító gondoskodott. Az épületben háztartási és ipari iskola is működött. Az első világháború idején hadikórházzá alakították az intézményt. Az 1955/56-os tanévben ünnepelte az iskola félévszázados fennállását. Ez idő alatt 244 tanár és tanító, illetve 18 igazgató működött az épület falai között, és több ezer diák tanult a Dob utcában. Köztük olyan híressé vált tanulók ültek a padsorokban, mint Ruttkai Éva, Garas Dezső, Somló István színművészek.

A Dob Utcai Általános Iskolában több olyan kiváló pedagógus is tanított, aki később más területen kamatoztatta tudását, így például Hernádi Sándor nyelvész vagy Mészáros István művelődéstörténész. Olyan tanárt is tantestületében tudhatott az iskola, aki egész életét az idejáró gyerekek nevelésének szentelte, mint Koritsánszky Zoltánné magyar–történelem szakos tanár (1953-tól 1995-ig). Az intézmény híressé vált tanulóinak körét bővítette Gálvölgyi János színművész, parodista, Bernáth György újságíró és sokan mások.

Dr. Füzesi Istvánné 1979-től igazgatóhelyettesként, majd 1985-től 1997-ig igazgatóként vezette az iskolát. Ebben az időszakban alakult ki az intézmény mai arculata. Néhány régi jó hagyományt „élesztettek fel Csipkerózsikaálmából”. Az 1991/92-es tanévben előbb háziasszonyképző, majd annak megszűnése után vendéglátó szakiskolát indítottak, amelyben pincér és szakács képzés folyik. Az intézmény másik sajátossága az angol nyelv oktatása, amelynek közel ötvenéves múltja van. Ennek a hagyománynak tudatos ápolása vezetett az 1995/96-os tanévben a magyar–angol, két tanítási nyelvű osztály megindításához az országban másodikként.