Folytatódnak a fejlesztések Erzsébetvárosban – Interjú Vattamány Zsolt polgármesterrel

A 2012-es év eseménydús volt, hiszen a kerületben rengeteg fejlesztés kezdődött el és fejeződött be. Hogyan foglalná össze a tavalyi évet?

Mozgalmas és eredményes év áll mögöttünk, hiszen számos fejlesztés valósult meg, az Erzsébet Év keretein belül pedig sokszínű rendezvénysorozattal gazdagítottuk a kerület kulturális életét. Mindezek alapja a pénzügyi helyzet stabilizálása volt. 2012-ben egy olyan költségvetést fogadott el a kerület, amely lehetőséget teremtett arra, hogy végre elkezdődhessen az építkezés, a fejlődés időszaka.

„Befejeződött az önkormányzat épületének részleges felújítása, akadálymentesítése is.”

Egyre többet hallani az Erzsébet Tervről, milyen fejlesztések valósultak meg a terv keretein belül tavaly, és mire számíthatunk ebben az évben?

Az Erzsébet Terv egy átfogó fejlesztési program, melynek eredményeivel nap mint nap találkozhatnak a kerületben élők, ezért tartom fontosnak, hogy a tavalyi évben a legkülönbözőbb területeken tudtunk sikereket elérni. A leglátványosabb beruházások a közterületek felújítása kapcsán valósultak meg, új burkolatot kapott a Síp és a Dob utca egy része. Az intézményeink jelentős részét felújítottuk, orvosi rendelők, iskolák, egyéb közintézmények kerültek átadásra. Befejeződött az önkormányzat épületének részleges felújítása, akadálymentesítése is, melynek keretei között az okmányiroda új tetőszerkezetet is kapott. A Damjanich utca 4. szám alatti épület felújításakor foglalkoztatási lehetőségeket kínáló irodák kerültek kialakításra, a munkálatok során teljes körűen figyelembe vettük a fogyatékkal élők igényeit. Terveink szerint 2013 végéig minden kerületi háziorvosi rendelő, illetve a Madách utcai Védőnői Szolgálat épülete is megszépül. Nem maradnak ki a programból a bölcsődék sem. A Városligeti fasor Bölcsőde felújításához sikeres pályázat révén jelentős külső forrás is rendelkezésre áll, az átalakítást, felújítást, energiakorszerűsítést megvalósító munkálatok 2013 nyarán kezdődnek.

Felújított rendelők

„Magyarországon egyedülálló módon tervpályázatot írtunk ki egyetemisták részére, majd lakossági szavazásra bocsátottuk az elkészült koncepciókat.”

A Madách tér rekonstrukciója nagy népszerűségnek örvendett már a szavazatok leadásakor is. Mikorra újulhat meg a terület?

A tér kialakítása a XX. század első felében történt meg, ekkor egy új „Városligeti sugárút” kiindulópontjának szánták. A korabeli tervek alapján a sugárút a Kiskörutat kötötte volna össze a Városligettel, áthidalva az egész kerületet. A nagyszabású terv végül nem valósult meg, ám a Madách tér megmaradt Erzsébetváros kapujának, mely városképi szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír, s a történelmi zsidónegyed részeként különös védelmet igényel. Az évek során azonban gyakorlatilag parkolóvá alakult, jórészt elveszítve közösségi szerepét. Rögzíteni kell azt a tényt, hogy: az önkormányzat felmérései alapján a várakozó autók nagyobb részének, kb. 63–65%-ának üzembentartója nem kerületi lakos. Különösen sajnálatos tény ez egy olyan kerületben, ahol a lakosság számához mérten a legkisebb a zöldterületek aránya. A jelenlegi városvezetés változtatni kívánt ezen a méltatlan helyzeten. Lakossági igények, észrevételek alapján döntöttünk úgy, hogy több közterületet – utcaszakaszt, teret – felújítunk, növényesítünk, korlátozott forgalmú, illetve autómentes övezetté alakítunk. A folyamat minden elemébe igyekeztünk bevonni a kerületi lakosokat, és kikérni a véleményüket, álláspontom szerint a lehető legszélesebb körű, legdemokratikusabb döntés alapján kezdődhet meg a tér felújítása. Fontosnak tartjuk, hogy szakmailag is minden elvárásnak megfeleljen a projekt, ezért egy neves szakemberekből, építészekből álló bírálóbizottság segítette, segíti az önkormányzat munkáját. A zsűri által kiválasztott, szakmailag legszínvonalasabb pályamunkák alapján az erzsébetvárosiak dönthették el, hogy milyennek szeretnék látni az új Madách teret. A tényleges munkálatok az idén kezdődhetnek meg, terveink szerint a következő Örkény Kertre - amely hagyományosan nyár végén szokott megrendezésre kerülni - befejeződik a tér új arculatának kialakítása.

Egy belvárosi kerület adottságaiból adódóan kevés zöldfelülettel rendelkezik. Az önkormányzat milyen lépésekkel segít a lakosoknak, hogy ezen a helyzeten javítson?

Már a kialakítás során odafigyeltünk arra, hogy a lehetőségekhez mérten minél több facsemete is helyet kapjon a felújított közterületeken. Emellett számos helyen végeztünk növényesítést, helyeztünk el virágtartó ládákat. Parkjaink karbantartására is folyamatos figyelmet fordítunk, terveink között szerepel a kerület legnagyobb zöld területének, a Klauzál térnek a felújítása, és a Százház utcai, jelenleg üresen álló építési telek helyén lakossági igényeknek eleget téve szintén parkot alakítunk ki.

„Az intézményi ellátásokon túl számos eszközzel, eseménnyel járul hozzá az önkormányzat a családok, szociálisan rászorulók, idősek támogatásához.”

121109Szuronap0019-negyedelt

Hogyan segíti az önkormányzat a szociálisan rászorulókat?

A szociális segítségnyújtás több szegmensből áll össze, az ellátások széles skáláját nyújtja az önkormányzat. 2012 márciusában önkormányzati döntés alapján megalakult a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ, mely minden generáció számára kínál szolgáltatásokat, programokat, támogatást, így foglalkozik gyermek- és családi, egészségügyi és idősellátással is. A Humán Szolgáltató otthont nyújtó intézményeken, valamint egyéb nappali ellátásokat biztosító klubokon keresztül végzi szakmai tevékenységét. Ezenkívül az Egészséges Erzsébetvárosért program keretein belül rendszeresen ingyenes szűrőnapokat szervezünk, melyek egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. A legrászorultabbak számára több alkalommal ételosztást szerveztünk, valamint ellátási szerződésben állunk több, hajléktalanokkal foglalkozó szervezettel.

„Erzsébetváros önkormányzata önként vállalja, hogy hozzájárul az iskolai tanulmányi versenyek és a sportesemények, a szabadidős programok, a tanulók drámapedagógiai foglalkozásának szervezési költségeihez.”

Az idén jelentős változás történt az oktatási rendszerben, hogyan érintette ez Erzsébetvárost?

Erzsébetváros önkormányzata a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ VII. Kerületi Tankerületével példaértékűen együttműködve járt el az intézmények és a fenntartói feladatok átadása-átvétele során. Nemcsak vállaltuk ugyanis a volt intézményeink működtetését, hanem további támogatásokat biztosítunk számukra. Tesszük mindezt azért, mert bízunk abban, hogy olyan iskolarendszer alapjait rakjuk most le, amely esélyegyenlőséget, piacképes tudást és végzettséget jelent minden erzsébetvárosi diák számára. Az önkormányzat továbbra is sajátjának tekinti, támogatja a kerületi oktatási intézményeket, az erzsébetvárosi diákok és szüleik továbbra is számíthatnak a segítségünkre. Ezenfelül Erzsébetváros önkormányzata önként vállalja, hogy – az iskolák kéréseinek megfelelően – hozzájárul az iskolai tanulmányi versenyek és a sportesemények, a szabadidős programok, a tanulók drámapedagógiai foglalkozásának szervezési költségeihez. Hét óvodánkat változatlan feltételekkel, fenntartóként működtetjük tovább, ezekben is törekszünk a felújítások folytatására és a szakmai programok támogatására, az óvodás korosztály úszástanulásának finanszírozásával, a diákok táboroztatásával a ružinai és a felújított balatonmáriafürdői üdülőkben.

Számíthatnak-e segítségre azok, akik felsőoktatási intézménybe járnak?

Természetesen igen. A kerület továbbra is ösztöndíjjal támogatja a szociálisan rászoruló felsőoktatásban részt vevő hallgatókat. A Bursa Hungarica Ösztöndíj keretében jelenleg 72 hallgató kap támogatást, közel 4 millió forint összegben, emellett az Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjra 99 kerületi hallgató nyújtott be sikeres pályázatot, akiket összesen 8,5 millió forinttal támogattunk 2012-ben. Az idei évben hasonló érdeklődést tapasztaltunk, a pályázatok elbírálása jelenleg is folyamatban van.

Polgármester Úr említette, hogy az Erzsébet Évben számos kulturális programot valósítottak meg. Számíthatnak-e az idén is hasonló programokra az erzsébetvárosiak?

2012-ben jelentős változáson estek át az önkormányzati feladatellátásban közreműködő cégek, intézmények. Ez a változás érintette a kulturális területet is. A Wesselényi utcai közösségi ház és a Róth Miksa Emlékház összevonásával megalakult az ERöMŰVHÁZ, amely a kerület kulturális életét hivatott színesebbé tenni. Terveink szerint az intézmény tovább bővül, hogy még szélesebb körben tudjuk megszólítani a kerületieket. Erzsébetváros alapításának 130. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozat záró rendezvénye, az Erzsébet Hét tavaly novemberben sokszínű kulturális programokkal várta az érdeklődőket. A tavalyi évben először került megrendezésre a Magyar Nyelv Napja is, melynek keretében 9 helyszínen 1000 óvodás mondott verset egy időben. Ezenkívül több kerületi színházzal sikeresen együttműködünk, tavaly másodjára rendeztük meg az Örkény Kertet az Örkény István Színházzal karöltve. A Bethlen Téri Színházzal és más kisebb, a kerület kulturális életében fontos szerepet betöltő társulattal is közös programokat szervezünk a kerületben élők számára.

A 2013-as évet tekintve mit tart a legfontosabbnak?

A legfontosabb, hogy tovább folytatódik az önkormányzat pénzügyi helyzetének stabilizálása, és ennek következtében a fejlesztések sora, melyet a lakossági terhek növekedése nélkül valósítunk meg. Az önkormányzat sem kommunális adót, sem ebadót nem vezetett be, kiküszöböltük az automatikus lakbéremelés lehetőségét, továbbá a bölcsődei térítési díjakat sem növeltük. Ezek a fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy Erzsébetváros egy nyüzsgő, élhető és szerethető kerületté válhasson mindenki számára.