Fejlesztések a költségvetés tükrében

Budapest, Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata elfogadta a 2013 évi költségvetését. A költségvetés kiadási főösszege 16.003.367 ezer Ft. A járási és a tankerületi rendszer kialakítása következtében, a feladatellátásban történt változások miatt a költségvetés főösszege 1.523.520 ezer Ft-tal csökkent. Az elfogadott költségvetés továbbra is biztosítja az önkormányzati feladatok ellátását és a kiegyensúlyozott működést, illetve a további fejlesztések megvalósítását.

130412Erzsebetkrtnoveny0006

A tavalyi évben megújult a Dob és a Síp utca, az idén márciusban pedig megkezdődött a Marek József utca felújítása. Ezenkívül több utca megszépítésére is forrást teremtett az önkormányzat, erre több mint 658 millió forintot különítettek el a költségvetésben.

Folytatódik továbbá a kerületi intézmények felújítása: a tervek szerint a Lövölde téri bölcsőde 60 millió, a Dob utcai bölcsőde 98 millió forintból újul majd meg. Az óvodák felújítására több mint 56 millió forint áll rendelkezésre, emellett rendelőink 365 millió forintból korszerűsödnek. Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek sem maradnak ki a felújításból: a 613 millió forintból többek között tűzfalak rehabilitációja, az Okmányiroda, az ERöMŰVHÁZ, valamint műemlék épületek felújítása valósul meg.

Erzsébetváros vezetésének célja, hogy változtasson a zöldterületek arányán a kerületben, ezért 184 millió forintból parkká alakítja a Madách teret, ezt követően pedig az Almássy teret. Növényesítésre, valamint a zöldterületek gondozására 119 millió forintot biztosít a költségvetés.

130412Erzsebetkrtnoveny0002

Útfelújítások 658 millió 721 ezer Ft

Önkormányzati épületek felújítása 613 millió 017 ezer Ft

Parkfelújítás 232 millió Ft
Madách tér felújítása 184 millió Ft

Intézmény-felújítások 676 millió 263 ezer Ft
Lövölde tér 1. szám alatti bölcsőde felújítása 60 millió Ft
Rendelőfelújítások 365 millió Ft
Dob utca 23. szám alatti bölcsőde felújítása 98 millió Ft
Alsóerdősori Bárdos Lajos Ált. Iskola felújítása 25 millió 303 ezer Ft
Óvodafelújítások 56 millió 213 ezer Ft

Parkosítás, zöldövezet gondozása 119 millió 650 ezer Ft