Erzsébetvárosba költözött a tankerületi központ

Ismét megújult két erzsébetvárosi épület, melyeket márciusban ünnepélyes keretek között adtak át. Az önkormányzat képviseletében Vattamány Zsolt polgármester avatta fel a megújult épületeket. Az elmúlt évek során kiemelt figyelmet szenteltek a kerületi oktatási intézmények felújításának, ennek köszönhetően a kerület összes iskolájában jelentős fejlesztések történtek.

A korszerűsítések során már a korábbi években is szoros együttműködés alakult ki a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, a tavalyi évben azonban létrehozták a tankerületi központokat, így a korábbi tankerületek összevonásával jöttek létre új szervezeti egységek. A Belső-Pesti Tankerületi Központ a korábbi lipótvárosi, terézvárosi, erzsébetvárosi, józsefvárosi és ferencvárosi tankerületek összevonásával jött létre.

Az új tankerületi központ székhelyét az erzsébetvárosi Damjanich utca 6. szám alatti épületben alakították ki.

A telken a 19. század közepe óta állt épület, amelyet a feljegyzések szerint Carl Sebastiani épített, Zitterbarth Mátyás tervei alapján. Az épület első jelentős átépítését az átadását követő három évtizeden belül végezték el, az addigi földszintes, klasszicista épületre emeletet húztak. 1908-tól kezdődően német birodalmi iskola működött az épületben, egészen 1944-ig, amely igen magas és széles körben elismert oktatási színvonalat képviselt.

A második világháborút követő években a ház állaga folyamatosan romlott, felújítását az 1960-as évek elején végezték el. Az épület az ezt követő évtizedekben is az oktatás szolgálatában állt: kerületi óvoda, majd alapítványi iskola működött a falai között, egészen 2013-ig. A legutóbbi renoválás óta nagyon leromlott állapotú épület felújításáról tavaly késő ősszel született meg a megállapodás.

Az épületen elvégzendő felújítások már a tankerületi központ igényeinek megfelelően készültek el, amely rendkívül gyors munkavégzést követelt, mivel a központ átköltözéséig rövid idő állt rendelkezésre. A rekonstrukció tervei kora ősszel elkészültek, és a felújítás is befejeződött 2016 végéig, így mintegy 40 fő elhelyezését lehet biztosítani az épületben. A felújítás során az intézmény szinte teljes belső felújításon esett át: átszervezték a tereket, a korábbi tantermes elrendezést irodai kialakítás váltotta fel. A kivételes gyorsasággal, két hónap alatt elvégzett munkálatok ideje alatt folyamatosan egyeztetett a kivitelező és a megrendelő, így lehetőség volt a felmerülő új vagy módosuló igények megvalósítására is. A Belső-Pesti Tankerületi Központ már birtokba vette az épületet, és a tervek szerint történt felújítás a működésükhöz szükséges hátteret biztosítani tudja. Erzsébetváros önkormányzata a jövő nemzedékeinek oktatással szembeni elkötelezettségét korábban is bizonyította, a 2017. évtől működő tankerületi központ Erzsébetvárosba költözésével pedig még szorosabb szakmai együttműködés alakulhat ki.

170321KLIKatadas0013
170321KLIKatadas0020
170321KLIKatadas0054

A megújult iskola átadója

Budapest sok rejtőzködő vagy kevéssé ismert szép épülettel bír, és vannak épületek, amelyek igazi szépsége az állagromlás miatt nem látható. Ezen épületek egyike volt Erzsébetvárosban a Dob utca 85. szám alatti, kéttannyelvű iskolát befogadó épület. Bizonyos, hogy Budapest egyik legszebb iskolaépülete található itt.

Az 1905–1906 között megvalósult építési terveket Hegedűs Ármin készítette, és eredetileg is iskolának épült. Az építész több iskolaépületet is tervezett, ez az épület térképzésében és elrendezésében is jól látszik: rendkívül jó a kialakítása.

Az épületet Budapest akkor megválasztott polgármestere, Bárczy István avatta fel, aki korábban maga is tanárként dolgozott a Szent István Közgazdasági Szakközépiskolában, majd az ő ciklusa alatt szervezték újjá a fővárosi oktatást.

A 19. század utolsó harmadáig Három Dob utcának nevezett szűk utca nem ígérkezett ideális iskolaépítési helyszínnek, ennek ellenére az építész rendkívül ötletes tervei az épület minden szintjén kedvező feltételeket biztosítanak az oktatáshoz. Az utcai homlokzat középső részének visszahúzása, a szélső rizalitok előre tolása, a belső udvar feltárása a nap járásának megfelelően kellő mennyiségű fényt juttat az iskolába.

Külön említést érdemel az iskola homlokzata, amely az eredetinek megfelelő formában újult meg.

A Vajda Zsigmond által tervezett, és Róth Miksa műhelyében készült mozaikokat eredeti formájukban őrizték meg, ahogy az épület külsőbelső homlokzatán is megmaradtak a Lechner Ödön építészetét jellemző téglaszalagok.

Az épület néhány évvel ezelőtt már átesett néhány halaszthatatlan rekonstrukción – a külső nyílászárókat úgy újították fel, hogy közben megőrizték az eredeti asztalosmunkákat, valamint az épületgépészeti rendszer szükséges korszerűsítését végezték el.

A mostani felújítás során a már említett homlokzatfelújítások, a tetők renoválása is megvalósult. Az igazi kuriózumnak számító, két legfelső szint egybenyitásával kialakított tornatermet is eredeti formájában rekonstruálták, a folyosók felújítása során az eredeti terazzo padlóburkolatok megőrzése mellett végezték el a korszerűsítési munkálatokat.

A tantermek felújítása során a szecessziós ajtók megőrzése szintén kiemelt feladat volt, amelyet a kivitelező sikeresen hajtott végre.

Az összes vizesblokk, étkező teljes körű felújításán túl a könyvtár átköltöztetésével egy új tornaterem kialakítására is lehetőség nyílt.

Erzsébetváros önkormányzata, az iskola igazgatója és tantestülete a tervezésben és kivitelezésben részt vevő szakemberekkel együtt rövid idő alatt és kimagasló szinten valósította meg a felújítást, amelynek teljes egészét önkormányzati forrásból biztosították.

2017_aprilis_27_170321DobsuliAtadas0009