Épületenergetikai felújítások Erzsébetvárosban

Pályázati támogatást nyert Erzsébetváros önkormányzata saját tulajdonú épületeinek épületenergetikai felújítására a 2016-ban megjelent, KEHOP-5.2.9 kódszámú, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” megnevezésű, Magyarország kormánya által közzétett pályázaton.

Az elmúlt években nagy hangsúlyt fektettek a kerületben a saját tulajdonú épületek energiafelhasználásának hatékonyságát növelő korszerűsítésekre, melyek során többek között iskolák, óvodák, bölcsődék, orvosi rendelők külső nyílászáróinak, fűtési hálózatának felújítása valósult meg.

Az épületek adottságainak figyelembe vételével külső hőszigetelést is végeztek. A Peterdy utca 16. szám alatti idősek otthonát 2015-ben már KEOP pályázat keretében újították fel.

A KEHOP pályázat keretében a közép-magyarországi régió önkormányzatai nyújthattak be támogatási kérelmet saját tulajdonú épületeik épületenergetikai hatékonyságnövelő felújítására. Az önkormányzat a pályázati felhívás ismeretében, a műszaki szempontok figyelembe vételével a Dózsa György út 46. szám alatti idősek otthonára és az Alsóerdősor utca 16. szám alatti Bárdos Lajos Általános Iskola felújítására adott be támogatási kérelmet 2016 júniusában, és ez év márciusában született meg a pályázati kérelem elfogadásáról a döntés.

2017_majus_25_171127DozsaGy_Idosekotthona0016


A támogatásoknak köszönhetően a Dózsa György úti idősek otthona épületének korábban már megkezdett energetikai korszerűsítése folytatódhat (külső nyílászárók cseréje, fűtési rendszer teljes felújítása) a külső homlokzati hőszigeteléssel, a lapos tetővel fedett épületrészek renoválásával. A tender keretében az épületen áramtermelő napelemes rendszert építenek ki, amely a megújuló zöldenergia felhasználásának köszönhetően hozzájárul a környezetterhelés, valamint az épület fenntartási költségeinek csökkentéséhez. A munkálatok májusban kezdődnek, a befejezés pedig ez év októberében várható.

A kivitelezés során az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít az otthonban lakó időskorúak ellátásának zavartalanságára, az ott élők nyugalmának megóvására. A felújítás eredményeként az épület összesített energetikai felhasználása mintegy 40%-kal csökkenhet.

Az Alsóerdősor utca 16. szám alatti iskolaépület az elmúlt években szintén jelentős modernizáción esett át: befejeződött a homlokzati nyílászárók felújítása, a teljes fűtési rendszer korszerűsítése. Új játszóteret, sportpályát és udvari közösségi teret alakítottak ki, és jelenleg is folyamatban van az iskola részleges belső felújítása. A KEHOP pályázat keretében megvalósuló rekonstrukciók során – hasonlóan a Dózsa György úti idősek otthonánál készülő munkákhoz – az épület külső homlokzati hőszigetelését, a lapos tetők felújítását végzik majd el.

Itt is kiemelt feladatként kezelte az önkormányzat, hogy a megújuló energiák használatát előtérbe helyezze, ezért építettek ki napelemes rendszert, amely jelentős mértékben hozzájárul az iskola energiafelhasználása által okozott környezetterhelés csökkentéséhez. Az intézmény épülete több ütemben épült 1960-as és az 1980-as évek során, a tetőablakok és az utolsóként épült épületrész tetőszerkezetének felújítása azok elöregedése miatt szükségessé vált, erre szintén a pályázat biztosított lehetőséget: a tetőszerkezet fedésének felújítását, a hőszigetelést végezték el, illetve kicserélték a tetőablakokat.

171110AlsoerdosorisuliEnergetika0018
171110AlsoerdosorisuliEnergetika0015


Néhány adat a felújításokról: A benyújtott pályázat alapján 166 214 811 Ft támogatást nyert el Erzsébetváros önkormányzata. A pályázati támogatás intenzitása a támogatott projektelemek vonatkozásában 82%-os mértékű.

A felújításokat követően 64 kWh kapacitású megújuló zöldenergiát termelő rendszert építenek ki. A korszerűsítés eredményeként az épületek energiafelhasználása mintegy 40%-kal csökkenhet. Az üvegházhatású gázok kibocsátása 88 000 kilogrammal lesz kevesebb éves szinten.

Fontos kiemelni, hogy a pályázati támogatásnak köszönhetően az épületek külső megjelenése, tetőszigetelése és tetőfedése is megújul.

Erzsébetváros önkormányzata a korábbi években is kiemelt figyelmet fordított a tulajdonában és fenntartásában lévő középületek energiafelhasználását csökkentő, környezetünk védelmét, megóvását elősegítő felújításokra. Ezek a beruházások döntően saját, önkormányzati forrásokból valósultak meg, köszönhetően a felelős gazdálkodásnak. Ebben az évben további, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését elősegítő napelemes áramtermelő rendszereket építenek majd ki több önkormányzati épületen.