Átalakulás küszöbén Erzsébetváros

A városrehabilitációból az utóbbi évtizedekben kimaradt VII. kerület nagy lehetőség előtt áll. A 2011 áprilisában elfogadott Erzsébet-terv fejlesztési program keretében nemcsak utcáink, tereink és lakóházaink újulnak meg, de a kulturális élet fellendülésére is számíthatunk.

A rövid és középtávú terveket tartalmazó program elfogadtatásának legutóbbi fordulójában, a 2012. április 26-i ülésen egy letisztult, a kerületi lakosság minden igényét kielégítő fejlesztési programot vehetett kezébe a képviselőtestület. Az évtizedes adósságot a mai követelményekhez igazítva valósítja meg az Erzsébet-terv, a VII. kerületből élhető és minden értelemben európai belvárost faragva.

A szakmai előkészítő munka eredményeként a programot és a tennivalókat négy fő pontban foglalták össze. Az egymást követő fejezetek nem fontossági sorrendet jelölnek, csupán a jobb átláthatóság miatt születtek, a várható intézkedéseket területek szerinti csoportokba foglalva. Erzsébetváros vezetése 2018-ig határozta meg az Erzsébet-terv feladatait, de látványos fejlesztésekkel 2014-ig is találkozhat a lakosság.

A fejlesztési program első részeként a közintézmények rekonstrukcióját határozta meg a képviselő-testület. Az intézkedés fő mozgatórugója értelemszerűen a szolgáltatási színvonal emelése, de hogy a kerület jó példával járjon elöl, a felújítások során a környezetvédelemre és az energiatakarékosságra is figyelmet fordítanak.

Fájó pont a legendás Almássy téri Szabadidőközpont elvesztése, de a jelen gazdasági helyzetben felelőtlenség lenne egy hasonló méretű, minden igényt kielégíteni kívánó kultúrkomplexum felépítése. A lakosság és a helyi közösségek számára ugyanakkor nélkülözhetetlen egy a közművelődésnek, kultúrának áldozó, a szabadidő eltöltésének megfizethető módját nyújtó intézményrendszer létrehozása. A kerület vezetése éppen ezért keresett egy köztes megoldást, így a már meglévő kisebb intézményeket átalakítják, új funkciókkal látják el, így teszik alkalmassá őket a feladatra. Ennek köszönhetően még ebben a ciklusban megújul a Wesselényi utcai közösségi ház, a Róth Miksa Emlékház és a Kazinczy utca 21. szám alatt található trafóház is.

A második felvonásban közterületeink átalakulásának, megújulásának lehetünk szemtanúi. Amellett, hogy minden bizonnyal ez lesz a leglátványosabb (s egyben a legnagyobb érdeklődést kiváltó) intézkedéscsokor, a kerület közösségi életére és élhetőségére is pozitív hatást gyakorol majd. Az országos sajtóban már napvilágot látott Madách téri rendezés után a Klauzál tér és az Almássy tér átépítését is pályázat útján kívánják megterveztetni. Elsődleges cél a zöldterületek növelése, hiszen Erzsébetváros nemcsak a legsűrűbben lakott kerület a fővárosban, de a legkevesebb zöldterülettel is rendelkezik. Emellett fontosnak tartják visszaadni ezeket a tereket a tisztességes embereknek, így teremtve lakossági találkozóhelyeket és újabb közösségi tereket.


A tapasztalatok és a lakossággal folytatott konzultációk alapján kerületünk útjai is reformokért kiáltanak.

A szomszédos kerületekben egyre több utcából tiltják ki az autósokat, ezzel párhuzamosan viszont egyre többen próbálják VII. kerületi útvonalakon kikerülni a körúti dugókat. Ennek a levét a helyi lakosok isszák meg, ezért az Erzsébet-terv tartalmazza egy vegyes forgalmú úthálózat kiépítését is, amely a Kazinczy utcában már megvalósult, és hasonlóval találkozhatunk majd a Dob utcában is.

A kocsiút és a járda keskenysége miatt először Belső-Erzsébetváros forgalomcsökkentése kezdődik meg, de az átalakítást fokozatosan kiterjesztik Középső- és Külső-Erzsébetvárosra is.

111010Kazinczyutca0006

Kritikus pont a kerületben az ingatlanok helyzete, azon belül pedig főleg az önkormányzati tulajdonban lévő lakásokról nehéz jót mondani. Lapunk korábbi számaiban már foglalkoztunk a bérlakás-állomány alakulásával, és sajnos meg kellett állapítanunk, hogy Erzsébetváros nincs könnyű helyzetben, ha szociális alapon szeretne bérlakáshoz segíteni egy családot. Örömteli hír, hogy a fejlesztési program összesen mintegy kétszáz lakás felújítását célozza meg, 50–100 lakás felújítására pedig már ebben az évben fedezetet nyújt a költségvetés.

Az Erzsébet-terv felújításait részletező harmadik fejezet tárgyát tekintve szoros összefüggésben áll a negyedik résszel, ami a támogatások várható alakulását mutatja be. Az önkormányzat a saját tulajdonában lévő lakásokban élőkön kívül a társasházak lakóinak is kamatmentes kölcsönnel igyekszik segíteni a jövőben. A program különös figyelmet fordít a kerület patinás épületeire, a történelmi Erzsébetváros hangulatának megőrzésére. A helyi védettséget kiterjesztik olyan épületekre, amelyek történeti vagy építészeti szempontból fontosak a kerületben élőknek – viszont nem élveznek országos vagy fővárosi védelmet –, és a jövőben egyre bővülő összeggel kívánják támogatni rendbe hozásukat.