A megújult Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet

Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet életében 2011. évben jelentős változások történtek. Az intézmény élére kinevezett új igazgató, Pendli Zoltán és kollégái a rendelkezésükre álló adatok alapján értékelték az elmúlt évek tevékenységét, és levonták a megfelelő következtetéseket. Minden eddiginél célirányosabb, összehangoltabb munkára, és a közterületek rendjének fenntartásában komoly előrelépésre volt szükség. Ennek érdekében az új vezetés kidolgozta rövid- és hosszú távú stratégiáját.

A tervek kidolgozását követően több lépcsőben jelentősen kibővült a Közterület-felügyelet személyi létszáma. Míg 2011. év elején 36 fő dolgozott a felügyeletnél, ez a létszám mostanra 70 főre emelkedett. A dolgozói létszám emelésének egyik indoka az volt, hogy a munkatársak létszáma a nap minden órájában tegye lehetővé a közterület-felügyelők jelenlétét a köztereken.


Fejlesztések

A megnövekedett létszámra való tekintettel döntött úgy az Önkormányzat, hogy minden igényt kielégítő, kulturált elhelyezést teremt a Felügyeletnek a Százház utca 10–18. szám alatti épületben.

A közterületek rendjének fenntartása szempontjából fontos, hogy a munkatársak gyorsan tudjanak reagálni az eseményekre, ezért Erzsébetváros Önkormányzata vásárolt két járőr- és egy ügyintézői gépkocsit a Felügyeletnek, amelyek rendszerbe állítása lehetővé teszi a gyorsabb ügyintézést.

A technikai eszközpark további fejlesztése a hosszabb távú elképzelések közé tartozik, amelynek egyik fontos eleme a térfigyelőrendszer fejlesztése is. A 84 térfigyelő kamera célirányos működtetésével kerületünk szinte összes közterülete ellenőrzés alá vonható, így az észlelt jogsértő cselekmények a gyors felügyelői intézkedéseknek köszönhetően felszámolhatók.

További fejlesztési cél ezenkívül, hogy a felügyelőként dolgozó munkatársak olyan kézi számítógép- készülékkel dolgozhassanak, amely lehetővé teszi a megnövekedett adatállomány gyors és pontos rögzítését és feldolgozását.

Oktatás, szakmai továbbképzések

A közterület-felügyelők szakmai és egyéb irányú továbbképzésére rendkívül nagy hangsúlyt helyezett a vezetőség. A közterületen szolgálatot teljesítők közül mindenki havi rendszerességgel elsősegélyképzésen vesz részt. A Felügyelet munkatársai az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Közlekedésrendészeti Szakcsoport tanáraival való együttműködés keretében megismerkedhetnek az aktuális közlekedési jogszabályi változásokkal is.

120308KFJarorszolg0008-1024px

Néhány adat a jellemzőbb szabálysértésekről

A lakosságot talán leginkább irritáló szabálysértés visszaszorítása érdekében, az Önkormányzat vezetésével egyeztetve 2012. elején kiemelt ellenőrzéssorozatot kezdett meg a Felügyelet az ebtartók által elkövetett köztisztasági szabálysértések vizsgálatára. Ennek keretében:

2011. év első 3 hónapjában a felügyelők összesen 64 esetben folytattak ellenőrzést, amelyek során 1 esetben tettek feljelentést, és 7 esetben alkalmaztak figyelmeztetést.

2012. ugyanezen időszakában 458-szor végeztek ellenőrzést, amelyek során 30 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, 5 esetben tettek feljelentést, és 295 esetben alkalmaztak figyelmeztetést.

Összehasonlítás 2011–2012

2011. I. negyedév: KRESZ szabálysértés miatt 3554 helyszíni bírságot szabtak ki, 55 fővel szemben feljelentést, 540 esetben pedig figyelmeztetést alkalmaztak.
2012. I. negyedévének mérlege: 4434 helyszíni bírság, 27 feljelentés, 351 figyelmeztetés.

2011. I. negyedév: egyéb szabálysértés tekintetében 50 fő helyszíni bírságot fizetett, melynek összege 483 000 Ft. 16 fővel szemben feljelentést tettek, 39 esetben alkalmaztak figyelmeztetést, és 1958 esetben folytattak ellenőrzést.
2012. I. negyedévének mérlege: 198 helyszíni bírság, 88 feljelentés, 839 figyelmeztetés, valamint 12 592 ellenőrzés.

2011. I. negyedévben összesen 6220 intézkedést, míg 2012. ugyanezen időszakában a felügyelők 18 559 intézkedést foganatosítottak.