Élen a tanulásban

Erzsébetváros önkormányzata tavaly csatlakozott a szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási támogatásához, így idén kerületünk is részt vesz az országos kiterjesztésű Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerben.

A kerület jelenlegi vezetése elkötelezte magát a szegény sorsú fiatalok továbbtanulásának támogatása mellett, ezt szolgálja a kerület által alapított Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj, amelyre idén kilencvenkilenc hallgató pályázott sikerrel.

A képviselő-testület tavalyi döntése szerint kerületünk is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, amely az esélyegyenlőség jegyében a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok felsőoktatási részvételének támogatását jelenti. Ismert, hogy az esélyteremtés érdekében létrejött rendszer pénzügyi fedezetére három forrás áll rendelkezésre: a települési, valamint a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézmények büdzséje. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos települési ösztöndíj pénzkezelési és koordinációs feladatait a Wekerle Sándor Alapkezelő végzi, míg az elbírálási és adatrögzítési feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési önkormányzatok látják el.

Mint lapunknak az önkormányzat Művelődési és Sport irodájának vezetője Mernyei Erzsébet elmondta, Erzsébetváros önkormányzata támogatja és kiemelten kezeli a fiatalok oktatását, és lehetőségeihez mérten anyagilag is segíteni kívánja őket.

„Az elmúlt években több olyan intézkedést foganatosított már a kerület, amely segíti az élet- és pályakezdést, és valamelyest csökkenti a szülők anyagi terheit. Az Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj azoknak a hallgatóknak a támogatására szolgál, akiknek a hetedik kerületben bejelentett lakóhelyük van, és életvitelszerűen itt élnek, illetve nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytatnak” – tette hozzá.

Az ösztöndíj nemcsak további juttatást jelent az államilag támogatott rendszer mellett, de a résztvevők körére vonatkozóan szélesebb lehetőséget is teremt. Havi mértéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének minimum húsz, maximum harmincöt százaléka. A Budapesten kívüli, magyarországi felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató, igazoltan kollégiumi elhelyezésben részesülő vagy albérletben lakó hallgatóknak a fentiekben említett százalékos mértéknél tíz százalékkal magasabb az elnyerhető támogatás összege.

„Pályázhatnak aktív státuszú hallgatók, illetve olyanok is, akik azt tervezik, hogy a következő évben hallgatók lesznek. A pályázati rendszer rövid idő alatt olyan népszerű lett, hogy míg 2011-ben 40 hallgató, illetve további 7 tanuló kapott havi 6–10 000 forint közötti, rendszeres juttatást, amelyhez éves szinten 3 000 000 forint támogatást nyújtott az önkormányzat, addig 2012-ben már 99 hallgató pályázott, és kapott 6–13 000 forintnyi támogatást, amelyhez az adott költségvetési évben 8 500 000 forintot különített el az önkormányzat” – tájékoztatott az irodavezető.