Újévi meglepetés

Nagy meglepetés fogadta az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium téli szünetről visszaérkező tanárait és diákjait. Az épületben 5 db digitális táblarendszert szereltek fel a hozzájuk csatlakozó projektorral és számítógéppel. A működtetési feladatokat ellátó erzsébetvárosi önkormányzat célja az oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztése volt, hiszen az épület felújítása mellett kiemelt feladatának tekinti az oktatás modernizációját is. Az iskola igazgatója, Móri Árpádné szerint az infokommunikációs eszközökkel támogatott oktatás hatékonysága megkérdőjelezhetetlen. A mai diákok számára a digitális technika nem csoda, hanem a mindennapjaik természetes része. Az ismeretek sokoldalú közvetítése valamennyi tanuló számára nemcsak élvezetesebbé, hanem „emészthetőbbé” és könnyebben előhívhatóvá teszi azokat. A digitális kompetencia fejlesztése digitális eszközök nélkül csak álom marad. Az eredeti elképzelések a nyelvoktatás technikai korszerűsítésére irányultak, de könnyen belátható, hogy valamennyi tantárgy esetében eredményesen használhatók a digitális tananyagok. A pedagógusok tapasztalata szerint a diákok lényegesen motiváltabbak a képi megjelenítést is alkalmazó tanórákon, és például nagy segítséget jelent az olvasási nehézséggel küzdő tanulók számára is a kivetített információ. A tanárok a használatukra felkészítő tanfolyam elvégzése után örömmel vetették bele magukat a digitális tananyagok világába.