Varga Gábor 1951–2012

Erzsébetváros posztumusz díszpolgára Erzsébetvárosban született matematika-fizika-ábrázoló geometria-számítástechnika szakos, ApáczaiCsere János-díjas középiskolai tanár. Diplomáit az ELTE-n szerezte. Kezdetben a Kertész utcai iskolában tanított, majd volt igazgatóhelyettes és szaktanácsadó, tizenöt évig pedig az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium igazgatója. Már az általános iskolában arra készült, hogy tanár legyen. 1984-től 1989 októberéig a kerület oktatási intézményeit irányító, akkor MESO névre hallgató osztályon dolgozott. Ebben az időszakban született meg az intézmények szakmai önállóságát először deklaráló Oktatási Törvény, elkezdődtek a nem sokkal korábban elfogadott NAT előmunkálatai, megszűnt a szakfelügyelet. Bármit is csinált, soha nem szakadt el a gyerekektől. Rendszeresen volt érettségi vizsgaelnök, az oktatási miniszter felkérésére a Kerettantervi Bizottság tagja, a Pedagógus Akkreditációs Bizottság elnöke. Két évvel ezelőtt elsőként kapta meg az Erzsébetváros Jövőjéért kitüntetést. Rendszeresen publikált, a Móra Lexikon és a Magyar Nagylexikon matematika, fizika témájú szócikkeit írta. Szinte teljes pályáját Erzsébetvárosban töltötte, pedagógiai és igazgatói munkája évtizedek felnövekvő generációiban hagyott maradandó nyomot. Személye megkerülhetetlen az erzsébetvárosi oktatás nagyjainak említésekor. Az Erzsébetváros díszpolgára címmel fenti érdemei elismerésén felül az önkormányzat szeretné kifejezni a kerület polgárai nevében is Varga Gábor iránti, mély tiszteletét.

130315UnnepiDíjatadas0015