Pro Urbe Erzsébetváros díjazottja
Vigyázó István, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete 7. kerületi csoportjának vezetője

Az erzsébetvárosi önkormányzat képviselő-testülete március 15-i ünnepi testületi ülésén Erzsébetváros kapcsolatainak gazdagítása miatt és a helyi közösség érdekében végzett kimagasló munka elismeréséül „Pro Urbe Erzsébetváros” díjat adományozott.

Vigyázó István, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete 7. kerületi csoportjának vezetője

Vigyázó István születése óta erzsébetvárosi lakos. Öten voltak testvérek, feleségével 4 gyermeket nevelnek. Negyedik gyermeke születésekor lépett be a Nagycsaládosok Országos Egyesületébe, majd 1995-ben választották a 7. kerületi szervezet vezetőjének.

Az egyesület alapszabályban rögzített céljai: az élet és az anyaság tiszteletére való nevelés, a házasságért és a jövő generációiért érzett felelősség erősítése, a nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata, valamint egymást ismerő és segítő közösségekké való szervezése. Tagjai azok lehetnek, akik háztartásukban legalább három gyermeket nevelnek vagy neveltek fel, az egyesület céljaival és feladataival egyetértenek, és lehetőségeik szerint részt vesznek azok megvalósításában. A tagság generációról generációra öröklődik. A szervezetek vezetői régiós fórumokon és képzéseken vesznek részt, ezzel elősegítve a minél kifinomultabb belső működést egyesületi és közéleti színtéren egyaránt. Felbecsülhetetlen a közösség építő és formáló szerepe, melynek mozgatórugója kerületi szinten Vigyázó István, aki egyfajta védőhálót biztosít az egyesület tagjai számára. Elkötelezetten dolgozik a maradandó értékek fenntartásáért, hiszen a család fontossága számára megkérdőjelezhetetlen. Szoros együttműködésben áll az országos egyesülettel: évente több alkalommal közös programokat, találkozókat, kirándulásokat szerveznek, így az évek során olyan összetartó közösség alakult ki, melynek tagjai hasonló örömökben és nehézségekben részesülnek, így nagy segítségére lehetnek egymásnak.

140315Diszpolgarok0035