Erzsébetváros díszpolgára 2018
dr. Kun Miklós
Széchenyi-díjas történész, egyetemi tanár

Március 14-én vehette át díszpolgári címét dr. Kun Miklós. Erzsébetváros a kitüntetés adományozásával a VII. kerületért tett fáradhatatlan tevékenysége és nemzetközileg is elismert, példátlan életpályája előtt kíván tisztelegni.

Dr. Kun Miklós 1969 óta tanít a 19–20. századi egyetemes történelem témakörében, különös tekintettel Oroszország és a Szovjetunió történetére. Kutatóként tevékenységének fő irányvonala a Szovjetunió és a kommunizmus története negatív vonatkozásainak feltárása, de tanulmányozta többek közt az 1848-as forradalmak emigrációjának történetét, a 19. és 20. századi európai és orosz történelem összefüggéseit, George Orwell életútját, a hidegháború és az 1968-as prágai tavasz történetét is. Nagy szerepe volt A kommunizmus fekete könyve magyarországi kiadásában. Részt vett a Terror Háza Múzeum létrehozásában.

Dr. Kun Miklós évtizedek óta elhivatottan tevékenykedik Erzsébetváros, szűkebb pátriája értékeinek megőrzéséért, megóvásáért. Feleségével, a nemrég elhunyt Gereben Ágnes történész-irodalomtörténésszel – akit kerületünk 2011-ben Pro Urbe Erzsébetváros díjjal tüntetett ki – fáradhatatlan munkát végeztek az épített értékek megóvásáért. 2011-ben kezdeményezésükre és támogatásukkal felújították otthonuk, a Damjanich utca 17. szám alatti lakóépület két homlokzati Atlasz-szobrát, mely az Erzsébetváros városképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség része.


Tudományos fokozatok, címek

1970 – bölcsészdoktori fokozat, történettudomány

1976 – a történettudomány kandidátusa

1998-ban habilitált.

1999 – Széchenyi Professzori Ösztöndíj

2002 – a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje

2003 – egyetemi tanár

2011 – Széchenyi-díj