Az Erzsébetváros díszpolgára cím kitüntetettjei

Erzsébetváros önkormányzata 2013. március 15-én ünnepi képviselőtestületi ülésén kiosztotta az Erzsébetváros díszpolgára, a Pro Urbe Erzsébetváros, az Erzsébetváros sportjáért, valamint az Erzsébetváros Mestere kitüntetéseket.

Prof. Dr. Schweitzer József Erzsébetváros díszpolgára Édesanyját korán elvesztette, édesapját Auschwitzban ölték meg. Nagyapja, Dr. Hoffer Ármin az Országos Rabbiképző Intézet professzora. Rövid vallástanári működés után 1947-ben avatták rabbivá, ugyanez évtől 1981-ig Pécsett, majd Budapesten volt rabbi. 1964-től az Országos Rabbiképző Intézet tanára, majd Scheiber Sándor professzor halála után igazgatója volt. Időközben országos főrabbivá választották. Rektori és országos főrabbi tisztségéről saját elhatározásából 80 éves korában lemondott, és nyugdíjba vonult. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karának címzetes tanára, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hebraisztikai Tanszékének meghívott előadója, az MTA Vallástudományi Bizottságának tagja. A Professzor úr 2012-ben elsők között vehette át az Emberi Méltóság Tanácsa által alapított Emberi Méltóságért kitüntetést. A New York-i Jewish Theological Seminary és a Károli Gáspár Református Egyetem díszdoktora, a Sárospataki Református Teológiai Főiskola címzetes tanára. Két kormánykitüntetés birtokosa, valamint a Francia Becsületrend tagja. Budapest díszpolgára, szülővárosa, Veszprém tiszteletbeli polgára, Budapest XIII. kerületének díszpolgára, és Pécs városa is magas elismeréssel fejezte ki iránta való tiszteletét. 2005-ben Príma-díjban részesült. Schweitzer József nyugalmazott főrabbi nemcsak a zsidó közösség kiemelkedő alakja, hanem olyan tudós és egyben vallási vezető, aki hidat teremtett a különböző felekezetek közt.

130314ForabbiDiszpolgar0004
130314ForabbiDiszpolgar0015
130314ForabbiDiszpolgar0030