A kerület programsorozattal emlékezett a forradalomra

Idén először kitüntették a kerületi hősöket, Erzsébetváros ugyanis megalapította az Erzsébetváros '56 díjat, melynek köszönhetően az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevői és hősei az őket megillető elismerésben részesülhetnek, továbbá a forradalom és szabadságharc szellemi örökségét Erzsébetváros polgárai és a jövő generációi számára továbbadó személyekkel, szervezetek munkájával szemben is méltóképp fejezheti ki megbecsülését az önkormányzat.

E kitüntetés annak az erzsébetvárosi vagy Erzsébetváros területén hazafias tevékenységet kifejtő személynek adományozható, aki az 1956-os forradalom során hazafias helytállással, példát mutató, a magyar függetlenséget szolgáló tevékenységével hozzájárult Magyarország függetlenségének kivívásához, továbbá az a személy, civil vagy szakmai szervezet, intézmény kaphatja, aki/amely színvonalas munkásságával hozzájárul ahhoz, hogy az Erzsébetvárosban élő polgárok és a jövő nemzedékei 1956 emlékezetét és szellemiségét megőrizzék, méltó módon ápolják.

Az elismerő címet Kis Imre vehette át, aki a forradalom első napjától az utolsóig aktívan részt vett többek között a VII. kerületi fegyveres harcokban is. A VII. kerületi Politikai Foglyok Országos Szövetsége elnökeként mai napig azon munkálkodik, hogy megismertesse az '56-os eszmét a fiatalabb generációval.

Erzsébetváros '56 díjban részesült Baranyi László is, aki Erzsébetvárosban harcolt 1956 októberében, a forradalomról dokumentumfilmet is készített a Független Nemzeti Filmalkotók Közösségével.

Dózsa László színművésznek is odaítélte a díjat az önkormányzat, mivel a forradalomban tanúsított hősiessége példaértékű a következő nemzedékek számára.

A VII. kerületi önkormányzat képviselőtestülete a Péterfy Sándor Utcai Kórház részére az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékezetének és eszmeiségének méltó elismeréseként szintén Erzsébetváros '56 díjat adományozott.

161020Dijatadas56Eromuvhaz0052
161020Dijatadas56Eromuvhaz0048
161020Dijatadas56Eromuvhaz0057
161020Dijatadas56Eromuvhaz0051

„Jóvátenni a jóvátehetetlent”

Benjámin László Így vagyunk című versének utolsó sora szolgált a K11-ben rendezett kiállítás címéül. A tárlat elsősorban nem a forradalom eseményeit idézi meg, hanem a korszakot és az embereket, akik Erzsébetvárosban hunytak el a harcokban. Bóka B. László, a kiállítás kurátora és Nagy Lantos Marianna tervező az üvegplafon alá függesztette ki a 230 érintett nevét ‒ akik közül a legfiatalabb 12 éves (Seipert Nándor), a legidősebb 86 éves (Cziszterer Mihályné Mauer Terézia) volt ‒, hogy a nap mindig megvilágíthassa azokat. A tárlat megnyitóján felidézték a kor könnyűzenéjét, archív fotókkal, újságokkal, röplapokkal és filmbejátszásokkal emlékeztek meg 1956-ról.

Tanító emlékezet

Három iskolában is kiállítást szerveztek, amely inkább emlékfalra emlékeztet, és lényegében a K11-ben látható tárlat filiáléja. A tervező, Nagy Lantos Marianna próbált egy kis játékosságot is az emlékezésbe csempészni, így az asztalokat gyermekbaráttá tette úgy, hogy forgathatóak legyenek a képek és a szövegek.

Koszorúzás kerületszerte

Erzsébetváros önkormányzata minden kerületi '56-os emlékműnél koszorút helyezett el. Virág került a Baross tér 19. számú épületnél az 1956-os nemzetőrség emléktáblájához, az Erzsébet krt. 43. számú házhoz, a Péterfy Sándor Utcai Kórház külső és belső emléktáblájához, valamint Gérecz Attila Klauzál tér 9. szám alatti emléktáblájához.

A forradalom kórháza

A Péterfy utcai kórház jelentős szerepet vállalt az '56-os forradalomban, ezért a kerek évforduló alkalmából méltó megemlékezést szervezett az intézmény. „1956. október 23-án elemi erővel tört elő a magyar emberekből a nemzeti érzés, amelyet a Rákosi-rendszer évei alatt sem sikerült elfojtani. Már a forradalom legelső napján eldördültek a fegyverek, sebesültek és halottak hevertek a főváros utcáin, a kórházak pedig áldozatos munkával igyekeztek mindenkit ápolni. Budapest akkori legmodernebb kórháza, a Péterfy kiemelt szerepet vállalt a mentésben és az ellátásban, tekintet nélkül a sérült személyére: itt ugyanolyan ellátást kapott a beszállított orosz katona is, mint a magyar felkelő” – fogalmazott Sásdi Antal főigazgató főorvos. Az intézmény vezetője kiemelte, hogy a kórház az ellenállás egyik bástyája volt november 16-ig, amikor másokkal együtt Tóth Ilona orvostanhallgatót is letartóztatták. Az ő hősies munkájára ezentúl egy dombormű is emlékeztet a kórházban.

A 60. évforduló alkalmából a kórház megnyitotta legendás pincerendszerét, amely 1956. november 4-e után vészkórházként, búvóhelyként és az ellenállók egyik fővárosi központjaként is működött.

Az ünnepségen Bőzsöny Ferenc, a Magyar Rádió nyugalmazott bemondója a forradalom első napján, a rádió épületében átélt élményeit osztotta meg a hallgatósággal, Oláh Vilmos sebész főorvos pedig a Péterfy utcai kórházban a sebesültek ellátásakor szerzett tapasztalatait idézte fel.